Over ons

De Leerdam Praise Band werd in 2014 de opgericht als onderdeel van de evangelisatiecommissie ‘Leerdam Praise’. De band draagt muzikaal hun steentje bij door te spelen tijdens diverse events die Leerdam Praise organiseert. Ook is de band steeds vaker te horen in jeugddiensten, trouw- en belijdenisdiensten en sing-ins in Leerdam en omgeving.

Na een periode van muziek maken volgde een tijd van verdere onderlinge verbinding. God bracht ons als band steeds dichter bij Hem en bij elkaar. Hij leerde ons wie we zijn in Hem en gaf ons visie voor wat we mogen uitdragen in Leerdam en omgeving. Aansluitend bij deze visie en wat we willen uitdragen gaan we vanaf nu verder onder de naam CONNECT.

CONNECT, omdat we verbinding willen maken. Het is God die als eerste de verbinding met ons zoekt en door het leven heen met ons verbonden wil zijn. En als mensen zijn wij geschapen om door de Heilige Geest in verbinding met God te leven en Hem te aanbidden. Als band is het ons doel om door onze muziek heen de verbinding te creëren met God en met elkaar. Daarnaast willen we mensen aanmoedigen om niet alleen vanuit hun hoofd, maar ook vanuit hun hart te geloven. In verbinding met God en elkaar willen we samen God aanbidden!